Home » Genel

Category Archives: Genel

9.Sınıf Matematik Ders Kitapları (2017-2018)

Bildiğiniz gibi 2017-2018 yılında ilk kez 9.sınıflarda da dersler yeni müfredata göre işlenecek.İlk kez fen liselerinin 9.sınıfında matematik dersinde diğer liselerden az da olsa konular farklı işlenecek.

2018-2019 öğretim yılında ise liselerin tüm sınıflarında konular değişmiş olacak.

Bu farklılığı yeni yayınlanan matematik ders kitaplarında net olarak görebilirsiniz.

Ne gibi farklar var.Bir kaç örnekle izah etmeye çalışalım:Mesela fen liselerinde;mantık konusunda,ispat yöntemleri,elektrik devreleri,açık önermeler vb işlenecek ancak diğer liselerde bu konular işlenmeyecek.Yine benzer şekilde modüler aritmetik konusu daha önceden tüm liselerde okutulurken artık sadece fen lisesinde okutulacak.Yani diğer liselerin matematik konuları önceki yıllara göre hemen hemen her konuda oldukça sadeleştirilmiş.

Öğrencinin zorlandığı konular neredeyse bir çok konudan çıkarılmış.Tabi bu öğrencilerin açısından bakıldığında avantaj gibi görünüyor ama matematik açısından ne getirir,ne götürür bunu zaman gösterecek…Umarız faydalı bir sonuca ulaşırız…

2017-2018 YILI 9.SINIF MATEMATİK DERS KİTAPLARI

9.Sınıf Matematik Ders Kitabını indirmek için TIKLAYINIZ
Yazarlar:Mehmet MAVİŞ,Güray GÜL,Himmet SOLAKLIOĞLU,Hakan TARKU,Fatih BULUT,Mahmut GÖKŞEN
Fen Lisesi 9.Sınıf Matematik Ders Kitabını indirmek için TIKLAYINIZ

Lise Matematik kitabı 376 sayfa,fen lisesi matematik kitabı ise 415 sayfa.
Kitapların içindekilerden görüntüler ve konuların karşılaştırılması

 

 

2017-2018 Yılı Lise 9.Sınıf Matematik Konuları

2017-2018 öğretim yılında Anadolu ve Fen Lisesi Matematik programları ilk kez ayrı ayrı yayınlandı.Böylece, bu yıldan itibaren, iki okulun matematik konuları çok az da olsa farklı işlenecek.

2017-2018 Eğitim-öğretim yılında 9.sınıflarda başta zorunlu dersler olmak üzere bazı seçmeli derslerin öğretim programı tamamen değiştirildi.Bunlardan biri de temel derslerden olan matematik dersi.

Matematik dersi geçen yıl olduğu gibi haftalık 6 saat olarak işlenecek.Yine geometri-matematik konuları önceki programda olduğu gibi birleştirildi.

Matematik konuları üç temel bölümden oluşmaktadır:
a)Sayılar ve Cebir b) Geometri c)Veri,Sayma ve Olasılık.

Yeni müfredatta kazanım sayısı bir önceki yıla göre 8 kazanım azaldı.Bu da konuların bayağı sadeleştirilmesi anlamına geliyor.Bir önceki yıla göre konularda gözler görülür değişiklikler yapıldı.Önceki müfredat programında 11.sınıfta yer alan önermeler ve bölünebilme konuları;10.sınıfta işlenen olasılık ve fonksiyon konularının bir kısmı 9.sınıfta işlenecek.

Vektörler konusu tamamen çıkartıldı.Daha doğrusu,lise matematiğinde vektörler konusu hiç bir sınıfta yer almadı.

Öğrencilerin zorlandığı konulardan üçgenler konusu hem sadeleştirildi hem de ders saati artırıldı.

2017-2018 Yılı Lise 9.Sınıf Matematik Konuları

SAYILAR VE CEBİR
MANTIK
Önermeler ve Bileşik Önermeler

KÜMELER
Kümelerde Temel Kavramlar
Kümelerde İşlemler

DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER
Sayı Kümeleri
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
Üslü İfadeler ve Denklemler
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar

BÖLÜNEBİLME
Bölünebilme Kuralları

GEOMETRİ
ÜÇGENLER
Üçgenlerde Temel Kavramlar
Üçgenlerin Yardımcı Elemanları
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
Dik Üçgen ve Trigonometri
Üçgenin Alanı

VERİ, SAYMA ve OLASILIK
VERİ
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
Verilerin Grafikle Gösterilmesi


2017-2018 Yılı Fen Lisesi 9.Sınıf Matematik Konuları

Fen Lisesi matematik programı Anadolu Lisesi programından çok büyük farklılık yok.Fen Lisesinde olup Anadolu Lisesinde olmayan konular:Açık Önermeler ve İspat Teknikleri,Bağıntı

SAYILAR VE CEBİR
MANTIK
Önermeler ve Bileşik Önermeler
Açık Önermeler ve İspat Teknikleri

KÜMELER
Kümelerde Temel Kavramlar
Kümelerde İşlemler ve Bağıntı

DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER
Sayı Kümeleri
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
Üslü İfadeler ve Denklemler
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar

BÖLÜNEBİLME
Bölünebilme Kuralları

GEOMETRİ
ÜÇGENLER
Üçgenlerde Temel Kavramlar
Üçgenlerin Yardımcı Elemanları
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
Dik Üçgen ve Trigonometri
Üçgenin Alanı

VERİ, SAYMA ve OLASILIK
VERİ
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
Verilerin Grafikle Gösterilmesi


YORUM:Yeni müfredattaki değişiklikleri olumlu buluyorum.Ders saati azaltılmadı ve konular sadeleştirildi.Bu öğretmenlerin konuları sınıfta daha detaylı bol örneklerle işleyebilecekleri anlamına geliyor.Özellikle öğrencilerin çoğunun zorlandığı geometri konusundaki değişiklik isabetli olmuş.Üçgen konuları hem sadeleştirildi hem de ders saati artırıldı.Önceki yıllarda bu konuda ciddi sıkıntı yaşanıyordu.Yeni müfredatta bu konuda daha olumlu adımlar atılmış böylece.

Yeni matematik müfredatında tüm sınıflar bazında gayet yerinde değişiklikler oldu.Tabi nelerin olumlu, nelerin olumsuz olduğunu, en doğru zaman gösterecek.

2017-2018 LİSE MATEMATİK MÜFREDAT PROGRAMLARI

Lise Matematik Müfredat Programı
Fen Lisesi Matematik Müfredat Programı

2017-2018 9.Sınıf Ders Ders Yeni Öğretim Programları için TIKLAYINIZ

10.11.ve 12.sınıflarda önceki matematik konuları işlenecek.Ancak 2018-2019 öğretim yılında tüm sınıflarda yeni öğretim programındaki konular işlenecek.

Kaynak:alisanci.com