Home » Mantık

Category Archives: Mantık

9.Sınıf Matematik Kitabı 1.Ünite Değerlendirme Sayfa 33-34 Cevapları – Ödev Yayınları

2018-2019 Yılı 9.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 33 ve Sayfa 34 1.Ünite Değerlendirme (1-16) Sorularının Çözümleri-Cevapları – Ödev Yayınları

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları – Ödev Yayınları

2018-2019 Yılı 9.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 32 Çözümleri-Cevapları – Ödev Yayınları

Açık Önerme:İçinde en az bir değişken bulunan ve değişkenlere verilen değerlere göre doğru ya da yanlış olduğu
belirlenen önermelere açık önerme denir.
İçerisinde x gibi tek değişken bulunduran bir açık önerme p(x), q(x), … ile x ve y gibi iki değişken bulunduran bir açık önerme ise p(x, y), q(x, y), … biçiminde gösterilir.

Her (∀) (Evrensel) ve Bazı (Ǝ) (Varlıksal) Niceleyicileri

Her” bütün, tamamı anlamına gelir. Her niceleyicisi önüne geldiği elemanların tamamı anlamına
gelir. Evrensel niceleyici olarak da bilinir. ∀ sembolü ile gösterilir.

Bazı” en az bir anlamında kullanılır. Bazı niceleyicisi önüne geldiği elemanların en az biri anlamına gelir. Varlıksal niceleyici olarak da bilinir. Ǝ sembolü ile gösterilir.

Tanım,Aksiyom ve Teorem

Bir terimi anlamları daha önceden bilinen terimler yardımıyla ifade etmeye tanım denir.İyi bir tanım, tanımlı ve tanımsız terimlerden yararlanmalı, herkes için açık, anlaşılır ve tutarlı olmalı,aynı türden kavramları kapsamalı, aynı türden olmayan kavramları dışarıda bırakmalıdır.

Aksiyom:Mantık ve matematikte teorem ispatında öncül işlevi gören, doğruluğu açık ve seçik olarak belirli olan ve bu nedenle ispatına gerek duyulmayan önermelere aksiyom denir.

Doğruluğu ispatlanması gereken önermelere teorem denir. Bir teoremin verilen kısmına hipotez (varsayım), ispatlanacak olan kısmına hüküm (yargı) denir. Bir teoremin hipotezinden hareketle hükmünün doğru olduğunu göstermeye teoremi ispatlamak denir.
p ise q, bir teorem ise p, teoremin hipotezi, q ise hükmüdür.