Home » Denklem ve Eşitsizlikler » 9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 100 Cevapları

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 100 Cevapları

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Temel bir kaç hususu hatırlatmak da yarar var.

İçerisinde en az bir tane değişken bulunduran iki niceliğin birbirine eşitliğini ifade eden bağıntılara denklem adı verilir.

a,b ve d birer reel sayı ve a sıfırdan farklı olmak üzere ax + b = 0, genel gösterimi ile ifade edilebilen denklemlere birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler denir.

Denklem çözümünden elde edilen kök ya da kökler, üzerinde çalışılan sayı kümesinin bir elemanı değilse denklemin çözüm kümesi boş kümedir.

Sıfırın paydaya geldiği durumlar tanımsızlık belirtir.

Bir denklemin çözümünden elde edilen kök ya da kökler denklemin ilk halinde yerine yazıldığında denklemi doğrulamalıdır.Bu işleme sağlama adı verilir. Denklemi sağlamayan sayılar çözüm kümesine alınmaz.

Bir denklemin değişkeni herhangi bir sembol olarak verilebilir. Bu durumda diğer semboller birer sabit sayı olarak düşünülür.

Eşitsizliklerle İlgili Notlar:

Eşitsizlikler taraf tarafa toplanırken, sınır noktalarının her ikisi de dahil ise toplamları da elde edilen yeni eşitsizliğe dahil edilir.Diğer durumlarda ise toplama dahil edilmez.

İki eşitsizliğin taraf tarafa toplanması işleminde eşitsizlik yönlerinin aynı olmasına dikkat ediniz.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 100 Cevapları-MEB Yayınları


Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir