Home » Kümeler » 9.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 45 Çözümleri – MEB Yayınları

9.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 45 Çözümleri – MEB Yayınları

9.Sınıf matematik dersinde kümelerle ilgili alıştırmaların çözümüne geldik.Bir çok defa olduğu gibi bu kez de soruların çözümüne geçmeden temel bir kaç noktayı özetlemekte çok yarar var.
Kümelerin Gösterimi:
Liste Yöntemi:
Kümeye ait tüm elemanlar, küme parantezi olan “{ }” şekli içerisine aralarına virgül konularak yazılır. Her eleman yalnız bir kez yazılır ve elemanların birbirleriyle yer değiştirmesi yeni bir küme oluşturmaz.
Ortak Özellik Yöntemi:Ortak özellik yöntemi, kümeye ait her elemanın sağladığı özellik yazılarak yapılan gösterim biçimidir.
A = {x | x çift rakam} ifadesi ortak özellik yöntemi ile yapılan bir gösterime denir.
Kullanılan ‘’|’’ sembolü “öyle ki” anlamına gelir. Küme içerisinde kullanılan değişkenin hemen ardından yazılır.“|” sembolü yerine “:” sembolü de kullanılabilir.
Venn Şeması Yöntemi:Kümenin elemanlarının kapalı bir eğri veya bir çokgen içerisine yanlarına birer nokta konularak yazılmasıyla yapılan gösterime denir.

Bir A kümesinin eleman sayısı s(A) ile gösterilir.

Sonlu olmayan kümelere ise “sonsuz küme” adı verilir.

Boş Küme:Elemanı olmayan kümeye boş küme adı verilir. Boş küme Ø veya { } ile gösterilir.

Evrensel Küme:Üzerinde işlem yapılan, tüm kümeleri içinde bulunduracak şekilde seçilen kümeye “evrensel küme” adı verilir. Evrensel küme E ile gösterilir.

2017-2018 Yılı 9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 45 Cevapları-Çözümleri – MEB Yayınları


Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir