Home » Mantık » 9.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 38 Cevapları – MEB Yayınları

9.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 38 Cevapları – MEB Yayınları

9.Sınıf matematik mantık konusunun ikinci bölümü açık önermeler ve niceleyiciler.

Sayfa 38 deki dört soru bu konuyla ilgili.Soruların çözümlerine geçmeden konunun özetini verelim:

Açık önerme kısaca içinde bilinmeyen,belirsizlik bulunan önermeler diyebiliriz.Niceleyici ise Türkçe’de çok kullandığımız “Her ” ve “Bazı” kelimeleridir.

Her (∀) (Evrensel) ve Bazı (Ǝ) (Varlıksal) Niceleyicileri:

Her” sözcüğü ile “bütün” sözcüğü aynı anlama gelir. Bu sözcük “” sembolü ile gösterilir.∀x, P(x) önermesinin doğru olması için x in bütün değerleri için doğru olması gerekir.Fakat x in en az bir değeri için P(x) yanlış oluyorsa ∀x, P(x) önermesi yanlış olur.

Bazı” sözcüğü ile “en az bir” ifadesi aynı anlama gelir. Bu sözcük “Ǝ” sembolü ile gösterilir.Ǝx, P(x) önermesinin doğru olması için P(x) in doğru olduğunu bir x değeri için göstermek yeterli olur.

Açık Önermeler:
İçerisinde en az bir değişken bulunan ve bu değişkene (veya değişkenlere) verilen
değerlere göre doğru ya da yanlış olan önermelere açık önerme denir. Denklemler ve
eşitsizlikler birer açık önermedir. Değişkenin açık önermeyi doğrulayan değerlerinin
kümesine doğruluk kümesi denir.


Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.