Home » Mantık » Önerme Nedir? Önermenin Doğruluk Değerleri

Önerme Nedir? Önermenin Doğruluk Değerleri

Kesin olarak doğru ya da yanlış hüküm bildiren cümlelere, önerme denir. Önermeler genellikle p, q, r, s, t, … gibi harflerle isimlendirilir.

Soru, ünlem, istek, emir cümleleri kesin hüküm bildirmediklerinden birer önerme değildir.

Bir önermenin doğru ya da yanlış olması, bu önermenin doğruluk değeridir.

Bir önermenin doğruluk değeri önerme doğru ise D veya 1 ile, yanlış ise Y veya 0 ile gösterilir.Bir p önermesi doğru ise p ≡ 1, yanlış ise p ≡ 0 şeklinde gösterilir.

n tane farklı önermenin 2^n tane farklı durumu vardır.

Doğruluk değerleri aynı olan önermelere, denk önermeler denir.

p ve q gibi iki önerme verildiğinde, p ile q birbirlerine denk önermeler ise bunu p ≡ q şeklinde yazar ve “p denktir q” şeklinde okuruz. Eğer denk önerme değillerse bunu da p  ≡/q şeklinde yazar ve “p denk değildir q” diye okuruz.

Bir önermenin hükmünün olumsuzu alınarak elde edilen önermeye, önermenin değili denir.Bir p önermesinin değili p′ (veya ∼p) ile gösterilir.p doğru ise p′ yanlış, p yanlış ise p′ doğrudur.Bir önermenin değilinin değili kendisidir ((p′)′ ≡ p).

Önermelerin doğruluk değerlerinin gösterildiği tabloya doğruluk tablosu denir.


Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir