Home » Posts tagged '9.sınıf matematik sayfa 42 cevapları'

Tag Archives: 9.sınıf matematik sayfa 42 cevapları

9.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 42-43 Cevapları – Ödev Yayınları

Küme iyi tanımlanmış birbirinden farklı nesneler topluluğudur. Kümeler A, B, C, … gibi büyük harflerle, kümenin elemanları ise a, b, c, … gibi küçük harflerle gösterilir.

Kümeyi oluşturan elemanların önlerine nokta konularak kapalı bir şekil içerisinde gösterilmesine Venn şeması yöntemi denir.

Kümeyi oluşturan elemanların “{ }” biçimindeki parantezin içerisine aralarına virgül konularak yazılmasına liste yöntemi ile gösterim denir.

Bir kümenin elemanları birbirinden farklıdır. Kümelerde elemanların yazılış sırası önemli değildir.

Kümeyi oluşturan elemanların yerine bu elemanların ortak özelliklerinin belirtilmesi şeklindeki gösterimine ortak özellik yöntemi denir. Bu gösterim {x | x lerin ortak özelliği} şeklindedir. “ | ” veya “:” sembolleri öyle ki anlamına gelir. Elemanların çok olduğu durumlarda, elemanları tek tek yazmak yerine ortak özelliklerinin belirtilmesi kolaylık sağlar.

Üzerinde işlem yapılan tüm kümelere ait elemanları içinde bulunduran kümeye evrensel küme denir ve E ile gösterilir.

Elemanı olmayan kümeye boş küme denir. Boş küme Ø ve { } sembollerinden biri ile gösterilir. A = {Ø} veya A = {{ }} boş küme değildir. Bir B kümesi boş küme ise s(B) = 0 olur. Bunun karşıtı da doğrudur. Yani s(B) = 0 ise B kümesi boş kümedir.

Eleman sayısı bir doğal sayı ile ifade edilebilen kümelere sonlu küme, edilemeyen kümelere sonsuz küme denir.

2018-2019 Yılı 9.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 42 ve Sayfa 43 Çözümleri-Cevapları – Ödev Yayınları