Home » Posts tagged '9.sınıf orantının özellikleri'

Tag Archives: 9.sınıf orantının özellikleri

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 141 Çözümleri

Oran,orantı;doğru ve ters orantının özellikleri ve bunlarla ilgili problemlerin cevapları,çözümleri

Önce bazı temel kavramları hatırlayalım:

Aynı türden iki çokluğun bölme yoluyla karşılaştırılmasına oran denir. En az biri
sıfırdan farklı a ve b gerçek sayıları için a nın b ye oranı;a/b veya a : b şeklinde
gösterilir.

İki ya da daha fazla oranın birbirine eşitlenmesine orantı denir.
a/b=c/d eşitliği bir orantı belirtir ve ‘‘ a değerinin b değerine oranı, c değerinin
d değerine oranına eşittir.’’ şeklinde okunur.

Sabit bir k değeri için a/b=c/d= k eşitliğindeki k değerine orantı sabiti denir.
a/b=c/d eşitliği a : b = c : d şeklinde de yazılabilir. Bu eşitlikte b ve c değerleri içler,
a ve d değerleri dışlar olarak adlandırılır.

Orantının Özellikleri

İki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda artıyorsa ya da biri azalırken diğeride
aynı oranda azalıyorsa bu çokluklara doğru orantılıdır denir. a ve b doğru orantılı ise a/b= k şeklinde gösterilir(k orantı sabitidir.).Doğru orantılı iki çokluk birbiriyle bölüm durumundadır.

İki çokluktan biri artarken diğeri aynı oranda azalıyor ya da biri azalırken diğeri aynı oranda artıyor ise bu çokluklara ters orantılıdır denir. a ve b ters orantılı ise a . b = k (k orantı sabiti) şeklinde gösterilir.
Ters orantılı iki çokluk birbiriyle çarpım durumundadır.

a, b, c ve x gerçek sayılar olmak üzere a ile b ve c ile x arasında doğru orantı varsa a . x = b . c dir.a ile b ve c ile x arasında ters orantı varsa a . b = c . x tir.

Hız ve zaman ters orantılı çokluklardır.

2017-2018 Yılı 9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 141 Cevapları,Çözümleri-MEB Yayınları