Home » Posts tagged '9.sınıf sayfa 14 cevapları'

Tag Archives: 9.sınıf sayfa 14 cevapları

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları – Ödev Yayınları

2018-2019 Yılı 9.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 14 Çözümleri-Cevapları – Ödev Yayınları

Önerme:Doğru ya da yanlış kesin hüküm bildiren ifadelere önerme denir. Önermeler genellikle p,q,r,s,t, …
gibi küçük harflerle gösterilir.

Soru, ünlem, istek, emir cümleleri kesin hüküm bildirmediklerinden birer önerme değildir.

Önermenin Doğruluk Değeri:Önermelerin bildirdiği hükmün doğru ya da yanlışlığına önermenin doğruluk değeri adı verilir. Bir önerme doğru ise doğruluk değeri “D” veya “1” ile, yanlış ise “Y” veya “0” ile gösterilir.
Bir p önermesi doğru ise p = 1, yanlışsa p =0 olarak ifade edilir.

Denk Önermeler:p ve q önermeleri verilsin. p ve q önermelerinin doğruluk değerleri aynı ise p ve q önermelerine
denk önermeler denir ve p ≡ q biçiminde gösterilip p denktir q şeklinde okunur.

Bir Önermenin Değili (Olumsuzu):Bir önermenin hükmünün olumsuzu alınarak elde edilen önermeye, o önermenin değili (olumsuzu) denir. Bir önermenin değili p’ veya ~ p sembollerinden biri ile gösterilir.
0’=1, 1’= 0, ( p’ )’ p