Home » Posts tagged '9.sınıf sayfa 22 cevapları'

Tag Archives: 9.sınıf sayfa 22 cevapları

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları – Ödev Yayınları

Bileşik Önerme:En az iki önermenin mantık bağlaçlar adı verilen “ve”, “veya”, “ya da”, “ise”, “ancak ve ancak
bağlaçlarıyla birbirine bağlanmasıyla elde edilen önermelere bileşik önerme denir.

  Veya(V) Bağlacı:p ile q önermelerinin “veya” bağlacı ile bağlanmasıyla elde edilen bileşik
önermeye p veya q önermesi denir ve pvq biçiminde gösterilir.pvq önermesi, önermelerin her ikisi de yanlış iken yanlış, diğer durumlarda doğrudur.

 

 

Ve(∧) Bağlacı:p ile q önermelerinin “ve” bağlacı ile bağlanmasıyla elde edilen bileşik
önermeye p ve q önermesi denir ve p∧q biçiminde gösterilir.p ∧ q bileşenlerinin her ikisi de doğru iken doğru, diğer hâllerde yanlıştır.

 

 

Yada(  ) Bağlacı:p ile q önermelerinin “ya da” bağlacı ile bağlanması ile elde edilen
bileşik önermeye p ya da q önermesi denir ve pq biçiminde gösterilir. Bileşenlerinden yalnız biri doğru iken doğru, bileşenlerin her ikisi doğru veya her ikisi yanlış iken yanlıştır.

 

 

2018-2019 Yılı 9.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 22 Çözümleri-Cevapları – Ödev Yayınları