Home » Posts tagged '9.sınıf üçgenler kak'

Tag Archives: 9.sınıf üçgenler kak

9.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 139 Cevapları – Dikey Yayınları

9.Sınıf matematik geometri üçgen konusu ile ilgili temel hatırlatmalar:

Bir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamının 180°, dış açılarının ölçüleri toplamı 360° dir.

Bir üçgende iki iç açının ölçüleri toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açının ölçüsüne eşittir.

İki üçgenin eş olması için bu üçgenlerin karşılıklı açılarının ve kenar uzunluklarının birbirine eşit olması gerekir.

İki eş üçgen arasına “=” sembolü yazılır. Eş iki üçgen yazılırken karşılıklı açıları eş olan köşelerin aynı sırayla yazılması gerekir.

Kenar Açı Kenar (K.A.K) Eşliği:
İki üçgenin karşılıklı birer açısı ve bu açıya komşu olan kenarları arasında eşlik varsa iki üçgen eştir denir.

Açı Kenar Açı (A.K.A) Eşliği:
İki üçgenin karşılıklı birer kenarı ve bu kenara komşu olan açıları arasında eşlik varsa iki üçgen
eştir, denir.

Eş olan ikizkenar üçgenlerde eşit uzunluğa sahip olan kenarların arasındaki açılar aynı ölçüye sahiptir.

Kenar Kenar Kenar (K.K.K) Eşliği:
İki üçgenin karşılıklı tüm kenarları arasında eşlik varsa iki üçgen eştir, denir.

Eşkenar üçgen, üç kenarı ve üç açısı da eş olan üçgendir. Verilen kenarlar arasında kalan her açı 60° dir.

İki üçgenin karşılıklı ikişer kenarları eş ve bu kenarlar arasındaki açılar da eş ise üçüncü kenarları da eş olmak zorundadır.

Eşlik özelliklerini kullanarak eş üçgenlerin yardımcı elemanlarının da birbirine eş olduğunu söyleyebiliriz.

Bir üçgende büyük kenarın karşısında büyük açı, küçük kenarın karşısında küçük açı vardır.Bir üçgende büyük açının karşısında büyük kenar, küçük açının karşısında küçük kenar vardır.
İkizkenar üçgende eş açıların karşısındaki kenarlar da eştir.

Üçgen çizilebilmesi için her kenarın uzunluğu diğer iki kenarın farkının mutlak değerinden büyük, toplamından küçük olmalıdır.

2016-2017 Yılı 9.Sınıf Matematik Ders Kitabı 2.Ünite Üçgenler Sayfa 139 Cevapları – Ayrıntılı Çözümleri – Dikey Yayınları