Home » Posts tagged '9.sınıf vektör'

Tag Archives: 9.sınıf vektör

9.Sınıf Matematik Vektörlerde Temel Kavramlar

Taşıyıcıları aynı veya paralel olan yönlü doğru parçalarına “paralel yönlü doğru parçaları” denir.

Yönleri ve doğrultuları aynı, uzunlukları sıfırdan farklı ve eşit olan yönlü doğru parçalarına “eş yönlü doğru parçaları” denir.

Yönleri zıt, taşıyıcıları aynı veya paralel olan yönlü doğru parçalarına “zıt yönlü doğru parçaları” denir.

Yönü ve uzunluğu belli olan büyüklükleri belirtmekte kullanılan yönlü doğru parçalarına vektör denir.

Başlangıç noktası koordinat doğrusunda 0 (sıfır) olan bir vektöre “konum (yer) vektörü” adı verilir.

Bir vektörün bitim noktası bileşeninden başlangıç noktası bileşeninin mutlak değer içerisindeki farkına o vektörün “uzunluğu” adı verilir.

Başlangıç ve bitim noktası aynı olan vektörlere “sıfır vektörü” denir ve 0 şeklinde gösterilir. Sıfır vektörünün doğrultusu ve yönü belirsiz, uzunluğu ise sıfırdır.

Uzunluğu 1 birim olan vektöre “birim vektör” adı verilir. Verilen iki vektörün uzunluğu 1 birim,yönleri aynı ise aynı yönlü birim vektörler, zıt yönlü ise zıt yönlü birim vektörler olarak adlandırılır.